Zkoušky

KCHVO – Klub chovatelů výmarských ohařů;
ČMKÚ – Českomoravská kynologická unie;
CAJC – čekatelství na národní titul “Šampión krásy mladých”;
BOJ – Best Of Junior (Nejlepší mladý plemene);
CACT – čekatelství šampionátu práce;