Výstavy

  • KCHVO – Klub chovatelů výmarských ohařů;
  • ČMKÚ – Českomoravská kynologická unie;
  • CAJC – čekatelství na národní titul “Šampión krásy mladých”;
  • BOJ – Best Of Junior (Nejlepší mladý plemene);
  • CACT – čekatelství šampionátu práce;