NOMINAČNÍ ZKOUŠKY R.KNOLLA

Břišťany 7.-9.8.2020
230.bodů III.cena
18. místo